Balatonszemesi Községi Könyvtár

Könyvtáros: Dezső Éva


Nyitva tartás:

Hétfő: 15.00-18.00

Kedd: 9.00-12.00

Szerda:
15.00-18.00

Csütörtök: 9.00-12.00

Péntek:
9.00-12.00

 

 

 

Könyvtárhasználati szabályzat

 

Készült az 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és a 6/2001. kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről jogszabályok alapján.

 

 

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás

 

A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások:

Könyvtárlátogatás, a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfenntartó eszközök, katalógusok használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

 

Minden további szolgáltatásunk a könyvtárba történő beiratkozás után vehető igénybe.

 

Beiratkozáskor minden olvasóról egy adatlapot töltünk ki, melyben a beiratkozó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét.

Az olvasók adatait a könyvtár senkinek nem adja ki.

 

A 14 év feletti beiratkozó adatait fényképes igazolvány alapján írjuk be, amely a nevet, a születési adatokat, az édesanya lánykori nevét és a lakcímet tartalmazza.

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

 

Könyvtári szolgáltatások

 • Kölcsönzés (könyv, folyóirat, DVD)
 • Helyben használat (könyv, folyóirat, DVD)
 • Számítógép és internet használat
 • Fénymásolás
 • Nyomtatás
 • Scannelés
 • Gyermek rendezvények
 • Csoportos gyermekfoglalkozások

 

Kölcsönzés, hosszabbítás

 

Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Az olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie, a könyvtár nem vállalja, a kölcsönzés szüneteletetésének idejére sem, az olvasójegyek megőrzését.

 

Akinek tartozása van (pl. késedelmi díj stb.) vagy az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy hete lejárt, az olvasó nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte.

 

A kölcsönzési határidő könyveknél négy hét, folyóiratokra, hangoskönyvre és DVD-re vonatkozóan 1 hét.

 

Egy olvasójegyre egy alkalommal 5 darab könyvet lehet kölcsönözni.

 

Az olvasójegy hátulján minden kölcsönzés alkalmával feltüntetjük a kikölcsönzött dokumentumok darabszámát és a kölcsönzési határidőt.

 

A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, meg kell hosszabbítani a lejárati időt. Ha a hosszabbítás nem személyesen történik, hanem telefonon (84/361-204), e-mailben (konyvtar@balatonszemes.hu), akkor csak a lejárat napján vagy az azt követő második napig lehet kérni a hosszabbítást. A hosszabbítási idő alkalmanként két hét. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg. A kölcsönzési idő nem haladhatja meg a 70 napot (10 hetet). Akinek tartozása van a könyvtárral szemben (pl. késedelmi díj) annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

 

 

Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése

 

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás(oka)t küldünk.

A postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki kell fizetni (1.-/nap).

 

Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, a mindenkori új beszerzési értéket kell megtéríteni. Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk.

 

 

A számítógép és internet használat szabályai

 

 

 1. A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól.
   
 2. A gépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti 15 percet leszámítva.

 

 1. Az internetezés könyvtári környezetben történik, ezért külön felhívjuk figyelmét a halk és kulturált viselkedésre.
   
 2. A mobiltelefonok használatát kérjük mellőzni!

 

 1. Ha nyomtatni szeretne, kérjük, szóljon a könyvtárosnak!
  A nyomtatás díja: 15.-/oldal (szöveges dokumentum nyomtatása esetén)

                                                50-./oldal (fekete-fehér kép nyomtatása esetén)

 

 1. Az Internet szolgáltatás nem használható: üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekre, mások munkájának zavarására vagy akadályoztatására.
   
 2. A használók közízlést sértő Internetes oldalakat nem látogathatnak (pl. vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységet sértő, valamint pornográf oldalak)!
   
 3. A számítógép-használó tevékenységével nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét.
   
 4. Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell zárni!
   
 5. Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani!
   
 6. A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek.
   
 7. A számítógépnél enni- és innivaló fogyasztása tilos!

 

 

A számítógép nem rendeltetésszerű használata (a képernyővédő és a háttér átállítása, ikonok elhelyezése, a jó ízlést sértő oldalak nézegetése stb.) a szolgáltatásból történő kizárást vonja maga után!

 

 

 

Könyvtárhasználati díjak és térítések

 

Díjak:

Tagdíj nincs

Késedelmi díj: 1Ft/könyv, DVD, folyóiart/nap

Szolgáltatások

fénymásolás

15 Ft/A4

 

Számítógép használat

-

nyomtatás (fekete-fehér)

15 Ft/oldal

nyomtatás (fekete-fehér) kép

50 Ft/oldal

elveszett olvasójegy pótlása

100 Ft/darab